Phone:

085.23.23.888

082.43.23.888

Chào mừng thành viên Lã thị Hoài Thu tham gia ngày: 21-07-2024 23:34:03 ----- đến với với website : thukhoadaihoc.vn. Nếu bạn cần trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 085.23.23.888 - 082.43.23.888 hoặc qua Gmail:thukhoadaihoc10@gmail.com
thukhoadaihoc.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Danh mục môn học

Thông tin Đề thi Học kỳ I và II

Đặc điểm nổi bật: Tài liệu cẩn thận, chi tiết. Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận. Cung cấp các phương pháp tư duy, kỹ năng giải nhanh trắc nghiệm. Hệ thống bài tập cực kì phong phú.

Mục tiêu: Giúp học sinh chắc kiến thức lớp 10 đạt thành tích học tập cao.

Đối tượng: Toàn bộ học sinh lớp 10 các trường THPT chọn Sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Sách chân trời Sáng tạoSách Cánh diều.

Nội dung và lợi ích cho HS: Đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi, có kiến thức chắc chắn phục vụ cho các năm học sau

Ôn tập Giữa học kỳ I (CD)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 17/02/2023

Số tài liệu: 5

Danh mục: Vật lý 10 Mới (Cánh diều)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Giữa học kỳ I (KNTT)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 20/07/2023

Số tài liệu: 7

Danh mục: Vật lý 10 Mới (Kết nối tri thức & CS)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Giữa học kỳ I (CTST)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 17/02/2023

Số tài liệu: 7

Danh mục: Vật lý 10 Mới (Chân trời Sáng tạo)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Học kỳ I (KNTT)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 20/07/2023

Số tài liệu: 8

Danh mục: Vật lý 10 Mới (Kết nối tri thức & CS)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Học kỳ I (CTST)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 17/02/2023

Số tài liệu: 2

Danh mục: Vật lý 10 Mới (Chân trời Sáng tạo)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Học kỳ I (CD)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 17/02/2023

Số tài liệu: 2

Danh mục: Vật lý 10 Mới (Cánh diều)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Giữa Học kỳ II (KNTT)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 14/10/2023

Số tài liệu: 3

Danh mục: Vật lý 10 Mới (Kết nối tri thức & CS)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Giữa học kỳ I (KNTT11)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 29/05/2024

Số tài liệu: 5

Danh mục: Vật lý 11 Mới (Kết nối tri thức & CS)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Học kỳ II (KNTT)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 29/03/2024

Số tài liệu: 5

Danh mục: Vật lý 10 Mới (Kết nối tri thức & CS)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Giữa kỳ I (HH_10)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 05/11/2023

Số tài liệu: 6

Danh mục: Hóa học 10 Chương trình Mới

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Giữa kỳ I (HH_11)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 05/11/2023

Số tài liệu: 6

Danh mục: Hóa học 11 Chương trình mới

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Học kỳ I (HH_11)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 05/11/2023

Số tài liệu: 6

Danh mục: Hóa học 11 Chương trình mới

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Học kỳ I (HH_10)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 05/11/2023

Số tài liệu: 11

Danh mục: Hóa học 10 Chương trình Mới

Trạng thái: Đã phát hành

Học kỳ I (VL_10)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 16/11/2023

Số tài liệu: 15

Danh mục: Đề Kiểm tra Học kỳ Các Trường Vật lý 10

Trạng thái: Đang cập nhật

Học kỳ II (VL_10)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 16/11/2023

Số tài liệu: 0

Danh mục: Đề Kiểm tra Học kỳ Các Trường Vật lý 10

Trạng thái: Đang cập nhật

Học kỳ I (HH_10)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 04/12/2023

Số tài liệu: 12

Danh mục: Đề Kiểm tra Học kỳ Các Trường Hóa học 10

Trạng thái: Đã phát hành

Học kỳ II (HH_10)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 19/11/2023

Số tài liệu: 0

Danh mục: Đề Kiểm tra Học kỳ Các Trường Hóa học 10

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Giữa Học kỳ II (KNTT_11)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 15/03/2024

Số tài liệu: 2

Danh mục: Vật lý 11 Mới (Kết nối tri thức & CS)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Giữa Học kỳ II (CTST_11)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 15/03/2024

Số tài liệu: 2

Danh mục: Vật lý 11 Mới (Chân trời Sáng tạo)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Giữa Học kỳ II (CD_11)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 15/03/2024

Số tài liệu: 0

Danh mục: Vật lý 11 Mới (Cánh diều)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Học kỳ II (KNTT_11)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 10/04/2024

Số tài liệu: 18

Danh mục: Vật lý 11 Mới (Kết nối tri thức & CS)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Học kỳ II (CTST_11)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 10/04/2024

Số tài liệu: 18

Danh mục: Vật lý 11 Mới (Chân trời Sáng tạo)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Học kỳ II (CD_11)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 10/04/2024

Số tài liệu: 18

Danh mục: Vật lý 11 Mới (Cánh diều)

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Giữa học kỳ II (KNTT_HH_11)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 29/03/2024

Số tài liệu: 6

Danh mục: Hóa học 11 Chương trình mới

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Học kỳ II (KNTT_HH_11)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 12/04/2024

Số tài liệu: 6

Danh mục: Hóa học 11 Chương trình mới

Trạng thái: Đã phát hành

Ôn tập Giữa kỳ I (KNTT_HH12)

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 11/07/2024

Số tài liệu: 0

Danh mục: Hóa học 12 (Kết nối Tri thức & CS)

Trạng thái: Đang cập nhật

HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN
Gọi điện hoặc nhắn tin Zalo

Hotline:

Phone:

085.23.23.888

085.23.23.888

(Thời gian hỗ trợ từ 6h đến 24h)
Email: thukhoadaihoc10@gmail.com

Gọi điện hoặc Nhắn tin
Chát Zalo trực tiếp

085.23.23.888

082.43.23.888

085.23.23.888