Phone:

085.23.23.888

082.43.23.888

Chào mừng thành viên Hồng Thị Hâm tham gia ngày: 14-04-2024 09:30:29 ----- đến với với website : thukhoadaihoc.vn. Nếu bạn cần trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 085.23.23.888 - 082.43.23.888 hoặc qua Gmail:thukhoadaihoc10@gmail.com
thukhoadaihoc.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Danh mục môn học

Sinh học 12

Sinh học 12

Biên soạn: thukhoadaihoc.vn

Ngày phát hành: 08/09/2019

Số chuyên đề: 6

Số tài liệu: 0

Cơ chế di truyền và biến dị cấp độ Phân tử

Tài liệu:0

Ngày phát hành: 09/09/2019

Đã phát hành

Tài liệu đang chờ cập nhật ...

Cơ chế di truyền cấp độ Tế bào

Tài liệu:0

Ngày phát hành: 09/09/2019

Đã phát hành

Tài liệu đang chờ cập nhật ...

Quy luật Di truyền. Nhiều gen trên một NST

Tài liệu:0

Ngày phát hành: 09/09/2019

Đã phát hành

Tài liệu đang chờ cập nhật ...

DTH Quần thể, DTH người, Ứng dụng DTH

Tài liệu:0

Ngày phát hành: 09/09/2019

Đã phát hành

Tài liệu đang chờ cập nhật ...

Sinh thái học

Tài liệu:0

Ngày phát hành: 09/09/2019

Đã phát hành

Tài liệu đang chờ cập nhật ...

Tiến hóa

Tài liệu:0

Ngày phát hành: 09/09/2019

Đã phát hành

Tài liệu đang chờ cập nhật ...

HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN
Gọi điện hoặc nhắn tin Zalo

Hotline:

Phone:

085.23.23.888

085.23.23.888

(Thời gian hỗ trợ từ 6h đến 24h)
Email: thukhoadaihoc10@gmail.com

Gọi điện hoặc Nhắn tin
Chát Zalo trực tiếp

085.23.23.888

082.43.23.888

085.23.23.888